Om klinikken

Lægehuset i Strandby er en solopraksis.

Finn Thue Torp, Speciallæge i almen medicin, har været praktiserende læge i Strandby siden aug. 1989.

I 2007  blev det nye lægehus i Strandby bygget.
Lægehuset er tegnet af arkitekt Mogens Kassow, Skagen.

 

I lighed med mange andre lægeklinikker, har vi i perioder uddannelseslæger, da Lægehuset

fungerer som efteruddannelsessted for læger, som planlægger at blive praktiserende læge eller hospitalslæge.

Uddannelseslægen arbejder tæt sammen med din læge i lægehuset, som står som garant for, at det sundheds-

faglige arbejde er korrekt. I forbindelse med uddannelsesforløbet kan konsultationerne en sjælden gang blive

videooptaget til senere gennemgang  –  men kun ved accept fra patienten.

 

Vi er blevet Akkrediteret . Super dejligt  : )

Vi er blevet Akkrediteret . Super dejligt : )