Lægevalgsregler

Klinikken har lukket for tilgang af nye patienter, som ikke er samboende med allerede tilknyttet patient.

 

Ministeriet ændrer fortolkning af lægevalgsreglerne

PLO har haft rigtig mange henvendelser om valg og skift af læge, når en patient flytter uden for 15/5 km grænsen, men inden for kommunegrænsen.

Indtil nu har Sundheds- og Ældreministeriets fortolkning af bekendtgørelsen været, at patienten, der flytter uden for 15/5 km grænsen, skal vælge ny læge, uanset om den gamle læge havde lukket for tilgang.

Vi er netop af Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner blevet oplyst, at Styrelsen for Patientsikkerhed har behandlet en række klager over kommunernes afgørelser om lægevalg i forbindelse med borgeres flytning af bopæl. Efter styrelsens opfattelse er der ikke hjemmel i lovgivningen til, at en kommune kan kræve, at en borger, der flytter inden for kommunen, skal foretage nyt lægevalg. Borgeren har i disse tilfælde ret til at beholde sin hidtidige læge, uanset om lægen har lukket for patienttilgang.

Det medfører, at

  • borgere, der flytter inden for samme kommune, men uden for km-grænsen, skal kunne bibeholde hidtidig læge, uanset om denne har åbent eller lukket for tilgang, hvis patienten accepterer ikke at kunne modtage sygebesøg.
  • borgere, der flytter uden for kommunen, kan alene bibeholde hidtidig læge, hvis borgeren opfylder betingelserne for nyt lægevalg til lægen, dvs. lægen har åbent for tilgang.