Attester og sygemelding

Attest/Sygemelding

Der findes en lang række forskellige forsikrings- og kommunale attester.
Hvis du bestiller tid med henblik på at få udfyldt en sattest, så husk at gøre opmærksom på dette og at fortælle hvilken attest det drejer sig om, så vi kan sikre, at der bliver afsat nok tid til konsultationen

Hvis du bliver syg, kan der blive behov for en hel eller delvis sygemelding.
Den gamle uarbejdsdygtighedsattest er udgået, men det kan være, at din arbejdsgiver ønsker, at der skal udfyldes en Mulighedserklæring eller en Friattest.

En Mulighedserklæring er en lægeerklæring, som du skal udfylde i samarbejde med din arbejdsgiver. Derefter kan der være punkter, der skal belyses af lægen.  I så fald skal du have en tid i konsultationen til udfyldelse/besvarelse af disse.  Du kan finde flere oplysninger herom på:  Borger.dk
Erklæringen betales ikke af det offentlige, men  din arbejdsgiver skal betale denne, hvis der foreligger en skriftlig anmodning om attesten. Prisen er 350kr.

Din arbejdsgiver kan også bede om at få en Friattest. En Friattest er en lægelig dokumentation på, at dit fravær skyldes sygdom.
En Friattest koster 350kr, som din arbejdsgiver ligeledes skal betale, hvis der foreligger en skriftlig anmodning fra denne.