Kørekort/Motorattest

Kørekortsattest

kørekortattest

Når du bestiller tid til en kørekortattest, bedes du gøre opmærksom på dette ved tidsbestillingen. Mød op lidt før, så du kan få udleveret  de rette papirer, således at du kan udfyldt forsiden, inden du bliver kaldt ind til lægen/sygeplejersken.

Kørekortfornyelse med helbredsattest sker under normale omstændigheder ved *75 år. Der skal gøres opmærksom på, at alle over 75 år i forbindelse med kørekortfornyelsen skal gennemgå en mindre hukommelsestest. Endvidere skal det understreges, at papirerne SKAL udfyldes af ansøgeren selv, og må således ikke udfyldes af ægtefælden eller anden pårørende.

Ved visse kroniske sygdomme og ved erhvervskørekort gælder andre regler for fornyelse.

Husk altid at medbringe pasfoto.
Hvis du bruger briller, skal du medbringe disse samt oplysninger om styrke.
Hvis du bruger kontaktlinser, skal du være opmærksom på, at synet skal testes både med og uden disse.

Her kan du downloade og udskrive kørekortsattest.
Koerekortattest

* Fornyelse af kørekort ved 70 år kræver ikke længere en lægeerklæring. Folketinget har vedtaget en ændring af færdelsloven af betydning for alle, som fylder 70år. For de fleste bilister gælder at kørekortet udløber, når man bliver 70 år. Der ændres ikke ved den udløbsdato, der i dag allerede står på et kørekort, men det kræver ikke længere en lægeerklæring at få det fornyet. Man kan ved at henvende sig til Borgerservice få kørekortet fornyet til man er 75 år.  I aldersgruppen 75-80 år kræver fornyelse en lægeattest og kørekortet udstedes med en gyldighedsperiode på 2 år af gangen.  Fra det 81. år vil gyldighedsperioden fortsat kun være på 1 år af gangen.