Influenzavaccination

 

Influenzavaccination 2019/20

Influenza er en virusinfektion, der rammer luftvejene. Alle mennesker kan få influenza, men særligt ældre over 65 år, gravide og personer med kroniske sygdomme er i højere risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Vaccination nedsætter ikke kun risikoen for at blive smittet med influenza, men også risikoen for indlæggelse og død som følge af influenza, hvis man alligevel skulle blive smittet med influenza på trods af vaccination.

Forekomsten af influenza varierer fra år til år og optræder hyppigst i perioden fra december til marts. I Danmark tilbydes gratis influenzavaccination til særlige risikogrupper derfor fra 1. november frem til den 15. januar. For gravide i 2. eller 3. trimester, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter, dog til udgangen af februar.

Tidligere har tilbuddet om gratis vaccination begyndt 1.oktober. Ændringen i år skyldes dels, at det i 2019 har været vanskeligt for producenterne, at levere vacciner til 1. oktober på grund af en sen offentliggørelse af anbefalinger om vaccinesammensætning for influenzavacciner til den nordlige halvkugle fra WHO. Dels er der faglige hensyn, der understøtter en senere start af influenzavaccination, idet influenzavaccinernes effekt aftager med tiden samtidig med, at forekomsten af influenza i Danmark traditionelt først optræder sent, oftest i perioden december til marts. De sene influenzasæsoner betyder, at hvis vaccinationen gives tidligt, vil beskyttelsen være ringere sidst i influenzasæsonen. Allerede seks måneder efter vaccination er antistofniveauet faldet til ca. halvdelen af højest nåede antistofniveau. Ældre responderer generelt ringere på vaccinen; dvs. at deres antistoffer ligger lavere, og antistofniveauet falder hurtigere end hos unge.


Vi vaccinerer fra Fredag d. 1. November 2019
Tidsaftale er ikke nødvendig. Du kan møde op på klinikken i hele åbningstiden bortset fra i tidsrummet 11.50 – 13. 00.
Har du ikke mulighed for at komme på klinikken, kan du ringe og aftale tid til vaccination i hjemmet.

Influenzavaccinationen er gratis for følgende grupper af patienter:
1) Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
2) Førtidspensionister.
3) Kronisk syge efter en lægelig vurdering:
• Kronisk lungesyge patienter med nedsat lungefunktion
• Hjertesyge patienter (ikke isoleret forhøjet BT)
• Sukkersygepatienter type 1 eller 2
• Personer med nedsat immunforsvar
• Patienter med kronisk lever- og nyresvigt
• Patienter med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
• Svært overvægtige patienter (vejledende BMI>40)
• Patienter med andre kroniske sygdomme efter lægelig vurdering.
4) Gravid i 2. og 3. trimester.
5) Husstandskontakt til immun supprimeret patient.

Ordningen med gratis vaccination gælder fra den 1. november 2019 og frem til  15. januar 2020. For gravide dog frem til 1/3 2020.

Hvis ikke man tilhører en af ovennævnte patientkategorier koster det 160 kr.  at blive influenzavaccineret.

 

Graviditet og amning.    Gravide har en øget risiko for at få alvorlige komplikationer af influenzainfektion i forhold til ikke-gravide.  Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor influenzavacc. af alle gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester vaccineres også, hvis de i øvrigt tilhører en risikogruppe.   Mange års erfaring med vaccination af gravide på verdensplan har vist, at influenzavacc. under graviditeten er sikker for barnet og ikke forbundet med øget risiko for bivirkninger blandt gravide. Influenzavacc. af gravide kan give barnet beskyttelse mod influenza i de første måneder efter fødslen, da der overføres antistoffer fra mor til barn.  Influenzavacc. kan også gives i ammeperioden.